Palvelut

Reseptien uusinta | Annosjakelupalvelu | Lääkejätteiden palautusohjeet | Lääkkeiden kotiinkuljetuspalvelu | Lääkehoidon kokonaisarviointi | Sydän- ym. yhdyshenkilöt | Opetusapteekki | Hyödylliset linkit

Reseptien uusinta

Meillä voit kätevästi uusia sähköisen reseptin. Reseptien uusiminen kestää pääsääntöisesti seitsemän arkipäivää, joten huolehdittehan ajoissa uusittavista resepteistä. 1-3 reseptiä 5 €, jos reseptejä on enemmän, hinta on 8 €.

Annosjakelupalvelu

Annosjakelu lisää lääkehoidon turvallisuutta. Asiakas saa lääkkeensä apteekista annospusseihin pakattuna kahdeksi viikoksi kerrallaan sovittuna päivänä. Annospussi sisältää kaikki samalla kertaa otettava lääkkeet ja jokaiseen pussiin on merkitty selkeästi asiakkaan nimi, syntymäaika, pussin lääkesisältö sekä annoksen ottamisajankohta (päivä ja kellonaika).

Kahden viikon annospussirullan lisäksi asiakas saa aina mukaansa ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käy ilmi käytössä olevat lääkkeet annostuksineen. Apteekin annosjakelupalveluun sisältyy lääkityksen tarkistus päällekkäisyyksistä ja mahdollisista yhteisvaikutuksista sekä aloitettaessa että muutosten yhteydessä. Tervetuloa kysymään lisää palvelustamme!

Lääkejätteiden palautusohjeet

Apteekki ottaa vastaan maksutta lääkejätteitä, sekä neuloja ja ruiskuja ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita. Lääkejätteet voi palauttaa lääkejäteastiaan. Lääkejäte on ongelmajätettä, joka kuljetetaan apteekista ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi.

Lääkejätteiden palautusohje asiakkaille:

  • tabletit irrallisina läpinäkyvässä pussissa
  • läpipainopakkaukset ilman pahvikäärettä pussiin
  • intimiteettisuojan säilyttämiseksi, ota myös ohjelaput pois pakkauksista
  • voiteet ja nestemäiset lääkkeet omissa pakkauksissaan
  • jodipitoiset lääkkeet (Jodix, Betadine) erillään muusta lääkejätteestä, omissa pakkauksissaan
  • elohopeakuumemittarit erillään (särkynyt mittari tiiviissä paketissa)
  • ruiskut ja neulat erillään

Lääkkeiden kotiinkuljetuspalvelu

Toimitamme lääkkeet kotiin yksityisasiakkaille, erikseen sovittuna ajankohtana. Henkilökuntamme kertoo mielellään lisää, miten saatte lääkkeet kätevästi kotiovelle asti.

Palvelumaksut:

0-5 km/10€

6-10 km/20€

Yli 10 km kuljetuksien hinta erillisen sopimuksen mukaan

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Tarjolla on laaja kokonaisarviointi ja suppeampi kirjallinen lääkityksen yhteenveto, joista voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan valita sopivin. Palvelu on asiakkaalle maksullinen. Kysy lisätietoja apteekista.

Yhdyshenkilöt

Koulutamme ja ylläpidämme ammattitaitoamme jatkuvasti voidaksemme toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti. Farmaseuttimme ovat hankkineet erikoisosaamista eri lääkehoidon alueilta.

Diabetesyhdyshenkilö

Apteekkimme diabetesyhdyshenkilön puoleen voit kääntyä diabetekseen ja sen lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Häneltä saa maksutta myös sairauteen vaikuttaviin elintapoihin liittyvää neuvontaa ja oheismateriaalia.

Astmayhdyshenkilö

Astmayhdyshenkilömme on perehtynyt astmaan ja sen lääkehoitoon. Hän neuvoo astmaa sairastavia asiakkaitamme muun muassa PEF-mittauksissa ja astmalääkeannostelijoiden käytössä.

Sydänyhdyshenkilö

Apteekkimme sydänyhdyshenkilö on sydän- ja verisuonisairauksien asiantuntija. Hänen kanssaan voit keskustella lääkehoitosi toteutumisesta ja terveellisistä elämäntavoista, jotka vaikuttavat hoitosi onnistumiseen.

Opetusapteekki

Farmasianopiskelijat suorittavat tutkintoon sisältyvän harjoittelun apteekissamme. Varsinkin loma-aikoina meillä on opiskelijoita oppimassa.

Hyödylliset linkit

apteekki.fi
kouvola.fi
lääkkeiden hintavertailu
myrkytystietokeskus
pharmac.fi
rokote.fi
terveydeksi.fi
terveyskirjasto.fi

Kauppasopimusta koskevat erimielisyydet

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. http://www.kuluttajariita.fi